Iemand die wat ondertekent

Hoe verbeter je de patiëntveiligheid in de zorg?

In de gezondheidszorg kunnen patiënten onbedoeld lichamelijke of fysieke schade oplopen. Dit kan dan komen door fouten van hulpverleners. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit minder gebeurt? In dit artikel wordt hierover verteld.

Kwaliteit van de zorg

Zorg van kwaliteit is een belangrijke factor voor patiëntveiligheid in de zorg. Met bewezen goede kwaliteit zorg kan de hulpverlener de patiënt namelijk beter helpen. De hulpverlener kan zich dan namelijk binden en beslissen wat de patiënt het fijnst vindt werken qua zorgverlening. Dat is niet eens alles. Goede kwaliteit zorg kan namelijk zelfs de kosten omlaag drukken en dat is iets wat elk ziekenhuis fijn vind. Als er gebruik gemaakt wordt van slimme inrichtingen en beheersing van het gehele proces, kan de patiënt sneller geholpen worden waardoor de patiënt eerder het ziekenhuis kan verlaten. Een goed kwaliteitssysteem verbindt namelijk alle onderdelen die bijdragen aan het resultaat van de patiënt. Vaak kan de kwaliteit verbeterd worden op het onderwerp samenwerking. Een goede samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners heeft namelijk een positief effect op de kwaliteit van de zorg. 

Tekorten in het zorgsysteem

Vaak ontstaan de problemen bij patiëntveiligheid door de tekorten in het zorgsysteem. Alhoewel alle zorgverleners de patiënt zo goed mogelijk proberen te verzorgen, lukt dit niet optimaal. Dit kan komen doordat bijvoorbeeld de verpleger te veel patiënten heeft die hij of zij moet verzorgen. Hierdoor is er geen tijd om een band op te bouwen en de patiënt echt te leren kennen waardoor de zorg verbeterd kan worden. Vaak gebeuren er dan kleine foutjes die, als er genoeg personeel was, niet waren gebeurd. Dit kan als erg vervelend opgevat worden. Maar soms gaat het ook flink mis waardoor er fysieke en/of zelfs lichamelijke schade optreedt bij de patiënt. Daarom moet je een goed kwaliteitsmanagementsysteem zorg hebben en deze bijhouden. En goed met de teams van zorgverleners te evalueren over sommige incidenten. Uiteindelijk doet iedere hulpverlener zijn/haar best en kunnen veel fouten voorkomen worden. 

Veiligheid

Door goede veiligheid te waarborgen voor patiënten kunnen er ook minder problemen of fouten optreden. Als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van alarmknoppen kan de hulpverlener sneller bij een incident zijn en daardoor sneller handelen. Veiligheid in zorg betekent eigenlijk ook dat de patiënt niet onnodig risico loopt bij een behandeling. Denk hierbij aan verkeerde diagnoses of het geven van foute medicijnen. Patiëntveiligheid is voor iedereen die betrokken is in de zorg. Door nauwe samenwerking van alle hulpverleners en kwalitatief goede zorg kan de patiëntveiligheid dus enorm verbeterd worden. Elke hulpverlener die zijn steentje hier aan bijdraagt zorgt voor een meer patiëntveilige zorg wat een fijne gedachte is. Samenwerking in de zorg is dus key! Het is daarom belangrijk om allemaal een beetje te helpen in dit proces

(Visited 31 times, 1 visits today)
Beoordeel dit artikel:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *